FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Wydział Prawa i Administracji to jedna z największych jednostek dydaktycznych i badawczych na Uniwersytecie Warszawskim. Wydział składa się z wielu Katedr, Zakładów i Pracowni. Każdy wykładowca jest przypisany do danej jednostki. Z kolei każda jednostka prowadzi badania, jak również wykłada co najmniej jeden z przedmiotów kursowych.

Decydując się na studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, wybierasz najnowocześniejszy program studiów, kontakt z wykładowcami będącymi najwybitniejszymi przedstawicielami zawodów prawniczych, najnowszą i wszechstronną infrastrukturę. Tylko na WPIA UW możesz rano uczestniczyć w wykładzie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, w południe mieć ćwiczenia z sędzią Trybunału Konstytucyjnego, a wieczorem iść na konwersatorium do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej.

Wiemy, że wybór uczelni i kierunku studiów wiąże się z licznymi pytaniami. Mamy nadzieję, że tematy zgrupowane po lewej stronie ułatwią Ci odszukanie odpowiednich odpowiedzi.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat rekrutacji
na studia

Biuro ds. Rekrutacji UW
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-041, (22) 55-24-042
e-mail: rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Informacje o Wydziale Prawa
i Administracji UW

Sekcja Promocji
Budynek d. Centrum Informatycznego UW, pokój 4 i 6
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-777
e-mail: promocja@wpia.uw.edu.pl, rekrutacja@wpia.uw.edu.pl