Przebieg

Przebieg

rekrutacji

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?

Zobacz Przewodnik po Internetowej Rekrutacji Kandydatów krok po kroku, sprawdź informacje na stronie Uniwersytetu Warszawskiego lub skontaktuj się z nami.

Krok 1

Rejestracja na internetowej platformie IRK

W pierwszym kroku procesu rejestracji musisz założyć swoje indywidualne konto na uniwersyteckim portalu rejestracyjnym, uzupełnić dane, wybrać kryteria kwalifikacji oraz dokonać opłaty rejestracyjnej.

 • Załóż indywidualne konto rejestracyjne ?

  1. Wybierz zakładkę „Rejestracja”, a następnie wyraź zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  2. Wypełnij formularz w celu utworzenia swojego indywidualnego konta rejestracyjnego.
  3. Zaloguj się na swoim koncie rejestracyjnym, używając numer PESEL jako swój login oraz hasło podane przy rejestracji.
  4. Po zalogowaniu się na indywidualne konto rejestracyjne, wypełnij pozostałe kroki rejestracyjne.

   Uwaga – jeśli nie posiadasz numeru PESEL, system wygeneruje dla Ciebie sztuczny numer PESEL.
  x
 • Wypełnij swoje dane i załącz wymagane dokumenty ?

  Wypełnij dane osobowe i informacje kontaktowe, jak numer dowodu osobistego (paszportu) itp.

  Wypełnij informacje o wykształceniu, jak rodzaj dyplomu uprawniającego do podjęcia studiów, data wydania, nazwa szkoły itp. Wypełnienie pól z (*) jest obowiązkowe. Jeżeli posiadasz polską maturę, dyplom matury IB lub EB, wypełnij tabelę z przedmiotami i wynikami maturalnymi.

  W przypadku ubiegania się o studia drugiego stopnia wypełnij pole z oceną na dyplomie, średnią z toku studiów itp. Jeżeli Twoje świadectwo maturalne / dyplom szkoły wyższej uprawniające do podjęcia/kontynuowania studiów zostało wydane za granicą, załącz na koncie rejestracyjnym jego kopię (skan) wraz z wykazem ocen, a także inne wymagane na etapie kwalifikacji dokumenty (np. certyfikat językowy).

  Do dokumentów należy dołączyć ich tłumaczenie na język angielski lub polski (w przypadku studiów w języku angielskim) lub na język polski (w przypadku studiów w języku polskim).

  x
 • Zapisz się na wybrany kierunek/wybrane kierunki studiów

 • Sprawdź i zatwierdź kryteria kwalifikacji przy zapisie na kierunek

 • Dokonaj opłaty rekrutacyjnej ?

  Wysokość opłaty rekrutacyjnej na rok akademicki 2024/2025 wynosi 85 zł za jeden kierunek studiów, na który prowadzona jest odrębna rekrutacja.

  System naliczy odpowiednią wysokość opłaty w zależności od liczby wybranych kierunków (opłata za studia stacjonarne i niestacjonarne prowadzone w ramach jednego kierunku naliczana jest oddzielnie).

  Wysokość wniesionej opłaty rekrutacyjnej musi być zgodna z liczbą wybranych kierunków studiów, na których została naliczona odrębna opłata.

  Kandydat powinien dokonać opłaty rekrutacyjnej z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż do końca dnia następującego po ostatnim dniu rejestracji na dany kierunek studiów. Zaleca się, aby przelewy były dokonywane systemem gwarantującym jak najszybszy przepływ środków.

  http://rekrutacja.uw.edu.pl/oplata-rekrutacyjna/

  x
Krok 2

Weź udział w kwalifikacji

 • Zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat procedury kwalifikacyjnej znajdującymi się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów ?

  Skorzystaj z zakładki Katalog – wybier zinteresjący Cię przedmiot i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat procedury kwalifikacyjnej.

  x
 • Jeżeli masz wątpliwości lub pytania - skontaktuj się z Komisją Rekrutacyjną Wydziału Prawa i Administracji UW.

Krok 3

Sprawdź wyniki rekrutacji

 • Zaloguj się na swoje indywidualne konto rejestracyjne w systemie IRK i sprawdź wynik rekrutacji

Krok 4

Złóż wymagane dokumenty

 • Po zakwalifikowaniu się na studia złóż odpowiednie dokumenty do komisji rekrutacyjnej WPiA ?

  Po zakwalifikowaniu się na studia złóż wymagane dokumenty do komisji rekrutacyjnej WPiA – od poniedziałku do piątku w Dziekanacie WPiA budynek CIUW (teren kampusu centralnego ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), 09:00-13:00

  http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/

  x
Krok 5

Odbierz decyzję o przyjęciu na studia

Zapoznaj się z informacją w sprawie przyjęcia na studia / odbierz decyzję

 • Na swoim osobistym koncie rejestracyjnym otrzymasz informację o przyjęciu na studia (cudzoziemcy dodatkowo otrzymują pocztą decyzję administracyjną Rektora o przyjęciu na studia).

 • Kandydaci nieprzyjęci na studia otrzymują pocztą decyzję administracyjną o odmowie przyjęcia na studia.

Filmy

Zobacz dlaczego warto studiować na naszym Wydziale