Prawo finansowe

Prawo finansowe

i skarbowość

Informacje ogólne

Prawo finansowe i skarbowość to pierwsze studia II stopnia w Polsce mające charakter prawniczy, uzupełnione o rozbudowane wątki interdyscyplinarne z zakresu: nauki finansów, administracji, rachunkowości i wiedzy ekonomicznej. Ich celem jest kształcenie wysoko kwalifikowanych specjalistów z zakresu prawa finansowego i skarbowości. Absolwent posiadać będzie umiejętności oraz wiedzę z zakresu całości prawa finansów publicznych, prawa bankowego i ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych i instytucji finansowych, administracji podatkowej i skarbowości, podatków i innych danin publicznych, rachunkowości i prowadzenia ewidencji podatkowej.

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

150

Czas trwania
Czas trwania

2 lata

Język wykładowy (1)
Język wykładowy (1)

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia drugiego stopnia

Forma studiowania
Forma studiowania

studia niestacjonarne

Koszt studiów (2)
Koszt studiów (2)

6 500 zł

(1) możliwość wyboru języka angielskiego w przypadku niektórych wykładanych przedmiotów
(2) opłata jednorazowa za rok akademicki - 6500 zł . Istnieje możliwość płatności ratalnej w 3 ratach (6900 zł) oraz w 8 ratach (7300 zł)

Kadra

Nasz wydział to zespół ponad dwustu pracowników naukowych, działających w ramach sześciu osobnych instytutów. Kadra naukowa na najwyższym poziomie gwarantuje wszechstronne spojrzenie na każdą dziedzinę prawa – zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej.

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Wiesław Czyżowicz

Szkoła Główna Handlowa

PROF. UCZ. dr hab.

PROF. UCZ. dr hab.

Marcin Dyl

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Hanna Gronkiewicz—Waltz

Zakład Administracyjnego Prawa Gospodarczego i Bankowego

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Witold Modzelewski

Katedra Prawa Finansowego

PROF. UCZ. DR HAB

PROF. UCZ. DR HAB

Rafał Stankiewicz

Katedra Prawa i Postępowania Administracyjnego

dr hab.

dr hab.

Magdalena Szczepańska

Katedra Prawa Ubezpieczeń

doc. dr

doc. dr

Marek Grzybowski

Katedra Prawa Finansowego

dr

dr

Karolina Tetłak

Katedra Prawa Finansowego

Przedmioty główne

I rok

 • Źródła i wykładnia prawa
 • Finanse publiczne i prawo finansowe
 • Ćwiczenia z zakresu finansów publicznych i publicznego prawa finansowego
 • Administracja finansowa i skarbowość celna
 • Ordynacja podatkowa: część prawnomaterialna
 • Prawo podatkowe UE
 • Podatki dochodowe
 • Ćwiczenia z zakresu podatków dochodowych
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
 • Zarys prawa pracy
 • Międzynarodowe prawo podatkowe

II rok

 • Finanse samorządu terytorialnego
 • Ćwiczenia z zakresu finansów samorządu terytorialnego
 • Kodeks postępowania administracyjnego
 • Podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i hazardowy
 • Ćwiczenia z zakresu podatków obrotowych
 • Prawo karne skarbowe
 • Postępowanie podatkowe
 • Prawo bankowe
 • Podatki majątkowe – opodatkowanie nieruchomości
 • Ćwiczenia z zakresu podatków majątkowych
 • Kontrola podatkowa i skarbowa

Proponowane obszary zatrudnienia

co-po-prawie-finansowym.png

Absolwent Prawa Finansowego i Skarbowości, czyli kto?

Absolwent tego kierunku posiada podstawowy zasób wiedzy akademickiej o prawie publicznym, o powiązaniach wewnątrz tego systemu oraz powiązaniach polskiego prawa z prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym. Zna metody badawcze i narzędzia stosowane w naukach prawnych, w tym właściwe dla nich techniki pozyskiwania danych.

Osoby kończące Finanse i Prawo Skarbowe zyskają pogłębioną wiedzę o źródłach polskiego prawa finansowego, o jego zmianach i procesie tworzenia, o systemie organów administracji skarbowej, podatkowej i finansowej oraz o sądownictwie administracyjnym.

Co więcej, absolwenci tego innowacyjnego kierunku zdobędą pogłębioną wiedzę na temat wybranych kategorii stosunków prawnych w dziedzinie finansów i skarbowości, w tym także szczegółowe zasady tworzenia, i rozwoju form prawnych indywidualnej przedsiębiorczości wraz z opodatkowaniem przedsiębiorstw, które są niezbędne do podjęcia oraz prowadzenia takiej działalności zgodnie z prawem.

Absolwent zna podstawową terminologię prawnofinansową w wybranym przez siebie języku obcym. Potrafi prawidłowo interpretować normy prawa finansowego (materialnego oraz procesowego), ich wzajemne relacje, także w układzie interdyscyplinarnym. Poradzi sobie ze sfunkcjonalizowaniem, posługując się prawniczą terminologią, instytucji z różnych dziedzin prawa. Ponadto będzie umiał samodzielnie analizować zmiany zachodzące w prawie finansowym, merytorycznie oceniać wybrane regulacje oraz prognozować zmiany w tymże prawie.

Absolwent sprawnie porusza się w systemie polskiego prawa finansowego. Sięgając do jego poszczególnych działów (prawo budżetowe, podatkowe, bankowe, ubezpieczeń społecznych), potrafi samodzielnie rozwiązywać konkretne problemy praktyczne. Znajduje właściwą podstawę prawną, orzecznictwo oraz literaturę dotyczącą badanego zagadnienia. Na tej podstawie zaproponuje rozwiązania spraw interpretacyjnie niejedno- znacznych, zachowując przy tym najwyższe formy etyczne.

Absolwent zyska umiejętność sporządzania deklaracji i informacji podatkowych oraz pism procesowych, przygotowywania pisemnych analiz i interpretacji konkretnych problemów prawnofinansowych, przygotowywania wystąpień ustnych z zakresu szeroko rozumianej materii prawa finansowego oraz zagadnień z pogranicza prawa, finansów i rachunkowości. Ponadto dostrzeganie związków między zjawiskami finansowymi a innymi zjawiskami kulturowymi i społecznymi oraz ich prawidłowa interpretacja nie będzie stanowiła dla niego problemu.

Mając świadomość swojej wiedzy i posiadanych umiejętności, Absolwent będzie rozumiał potrzebę uzupełniania i doskonalenia nabytej wiedzy i umiejętności oraz znaczenie norm etycznych w wykonywaniu zadań zawodowych.

Absolwenci są kreatywni, otwarci na różne poglądy i postawy oraz nowe doświadczenia zawodowe. Potrafią myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, przewidując zarazem skutki społeczne swoich działań. Potrafią efektywnie organizować pracę własną i/lub innych i krytycznie ocenić stopień zaawansowania tej pracy.

Wykazując gotowość do podejmowania wyzwań badawczych, Absolwent będzie przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich).

Na mocy umowy podpisanej pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a Państwową Komisją Egzaminacyjną, absolwenci kierunku Prawo Finansowe i Skarbowość są zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego.

Co po studiach?

Stowarzyszenie Absolwentów WPiA UW

Absolwenci mają możliwość kontynuowania współpracy z Wydziałem poprzez Stowarzyszenie Absolwentów WPIA UW.

Studia Doktoranckie oraz Studia Podyplomowe

Absolwenci mają możliwość kontynuowania edukacji na studiach III stopnia (studia doktoranckie) lub na studiach podyplomowych, których oferta wzbogacana jest każdego roku.

Znani absolwenci Wydziału

 • Henryk Sienkiewicz

  Henryk Sienkiewicz

  Nowelista, powieściopisarz, publicysta, laureat Nagrody Nobla (1905)

 • Witold Gombrowicz

  Witold Gombrowicz

  Powieściopisarz, nowelista, dramaturg

 • Adam Zieliński

  Adam Zieliński

  Rzecznik Praw Obywatelskich (1996-2000), Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (1982-1992)

 • Hanna Gronkiewicz–Waltz

  Hanna Gronkiewicz–Waltz

  Prezydent m.st. Warszawy, Prezes NBP (1992–2001)

 • Lech Gardocki

  Lech Gardocki

  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego (1998-2010)

 • Małgorzata Gersdorf

  Małgorzata Gersdorf

  Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego

 • Lech Paprzycki

  Lech Paprzycki

  Prezes Sądu Najwyższego Izba Karna (1999-2016)

 • Adam Bodnar

  Adam Bodnar

  Rzecznik Praw Obywatelskich

 • Jerzy Giedroyć

  Jerzy Giedroyć

  Publicysta, polityk, działacz emigracyjny

 • Jan Brzechwa

  Jan Brzechwa

  Poeta, satyryk, tłumacz

 • Leszek Bosek

  Leszek Bosek

  Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

 • Leszek Garlicki

  Leszek Garlicki

  Sędzia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (2002-2012), Sędzia Trybunału Konstytucyjnego (1993-2001)

 • Leonid Hurwicz

  Leonid Hurwicz

  Ekonomista, laureat Nagrody Nobla (2007)

 • Janusz Kochanowski

  Janusz Kochanowski

  Rzecznik Praw Obywatelskich (2006-2010), dyplomata

 • Marek Safjan

  Marek Safjan

  Sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Prezes Trybunału Konstytucyjnego (1998-2006)

 • Lech Falandysz

  Lech Falandysz

  Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP (1991–1995)

Filmy

Zobacz dlaczego warto studiować na naszym Wydziale