FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak wygląda rekrutacja do Szkół Doktorskich?

Rekrutacja składa się z dwóch etapów:

I etap: ocena projektu badawczego i aktywności naukowej kandydata;

II etap: rozmowa kwalifikacyjna.

Rejestracja kandydatów odbywa się przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów: https://irk.uw.edu.pl/pl/. Egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w lipcu i na początku sierpnia. Ze szczegółami harmonogramu rekrutacji można zapoznać się na stronach szkół doktorskich: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat rekrutacji
na studia

Biuro ds. Rekrutacji UW
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-620, (22) 55-24-620
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl, rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Informacje o Wydziale Prawa
i Administracji UW

Sekcja Promocji
Budynek d. Centrum Informatycznego UW, pokój 4 i 6
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-777
e-mail: promocja@wpia.uw.edu.pl