FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jakie są możliwości po studiach na kierunku prawo?

Studia na kierunku prawo umożliwiają bardzo wszechstronne kształtowanie ścieżki zawodowej. Po studiach na kierunku prawo można m.in.:

  • Przystąpić do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze (m.in. adwokacką, radcowską, sędziowską, prokuratorską, notarialną);
  • Pracować w administracji publicznej;
  • Zajmować się doradztwem prawnym;
  • Pracować w szeroko rozumianym biznesie;
  • Pracować w instytucjach bankowych;
  • Zajmować się uprawianiem polityki;
  • Pracować w organizacjach pozarządowych (NGO);
  • Zajmować się publicystyką.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat rekrutacji
na studia

Biuro ds. Rekrutacji UW
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-620, (22) 55-24-620
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl, rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Informacje o Wydziale Prawa
i Administracji UW

Sekcja Promocji
Budynek d. Centrum Informatycznego UW, pokój 4 i 6
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-777
e-mail: promocja@wpia.uw.edu.pl