FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy w razie braku przyjęcia na studia stacjonarne na kierunku Prawo istnieje możliwość zakwalifikowania na studia niestacjonarne?

Tak, po ogłoszeniu wyników naboru na studia stacjonarne zostanie otwarta II tura rekrutacji na studia niestacjonarne na kierunku Prawo.

Aby mieć pewność przyjęcia na studia w I turze rekrutacji, zalecamy zarejestrować się jednocześnie na studia stacjonarne i niestacjonarne.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat rekrutacji
na studia

Biuro ds. Rekrutacji UW
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-620, (22) 55-24-620
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl, rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Informacje o Wydziale Prawa
i Administracji UW

Sekcja Promocji
Budynek d. Centrum Informatycznego UW, pokój 4 i 6
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-777
e-mail: promocja@wpia.uw.edu.pl