FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy za studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego trzeba płacić?

To zależy. Bezpłatne studia to:

  • Studia stacjonarne na kierunku Prawo,
  • Studia stacjonarne na kierunku Administracja,
  • Studia stacjonarne na kierunku Samorząd Terytorialny,
  • Studia stacjonarne doktoranckie.

Pozostałe kierunki studiów są płatne (dokładna charakterystyka znajduje się w zakładce oferta), przy czym istnieje możliwość całościowych albo częściowych zwolnień z czesnego.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat rekrutacji
na studia

Biuro ds. Rekrutacji UW
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-620, (22) 55-24-620
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl, rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Informacje o Wydziale Prawa
i Administracji UW

Sekcja Promocji
Budynek d. Centrum Informatycznego UW, pokój 4 i 6
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-777
e-mail: promocja@wpia.uw.edu.pl