FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jaka jest różnica między studiami stacjonarnymi a niestacjonarnymi na Wydziale Prawa i Administracji UW?

Studia na WPiA UW charakteryzują się tym, że zajęcia w trybach stacjonarnym i niestacjonarnym odbywają się w tych samych godzinach, od poniedziałku do piątku – studenci sami wybierają zajęcia, w których chcą uczestniczyć. Identyczny jest również program z wyjątkiem zaliczenia WF, które nie są obowiązkowe dla studentów niestacjonarnych.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat rekrutacji
na studia

Biuro ds. Rekrutacji UW
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-620, (22) 55-24-620
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl, rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Informacje o Wydziale Prawa
i Administracji UW

Sekcja Promocji
Budynek d. Centrum Informatycznego UW, pokój 4 i 6
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-777
e-mail: promocja@wpia.uw.edu.pl