FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Czy mogę zmienić wybrane przy rejestracji na kierunek przedmioty i poziomy po otrzymaniu wyników maturalnych?

Tak – Kandydat może zmieniać przedmioty i ich poziomy do końca trwania rejestracji na dany kierunek (również w przypadku gdy dokonał już opłaty rekrutacyjnej na ten kierunek).

Dodatkowe informacje

Informacje na temat rekrutacji
na studia

Biuro ds. Rekrutacji UW
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-620, (22) 55-24-620
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl, rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Informacje o Wydziale Prawa
i Administracji UW

Sekcja Promocji
Budynek d. Centrum Informatycznego UW, pokój 4 i 6
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-777
e-mail: promocja@wpia.uw.edu.pl