FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Gdzie i kiedy osoby zakwalifikowane na studia powinny złożyć dokumenty?

Kandydaci, którzy otrzymają informację o zakwalifikowaniu na studia, składają dokumenty na Wydziale w terminie i w miejscu podanym przez komisję rekrutacyjną w komunikacie wczytanym na konto kandydata.

Osoby zakwalifikowane, które nie złożą dokumentów w podanym terminie, zostaną skreślone z listy rankingowej i zwolnią miejsca kandydatom znajdującym się na listach rezerwowych.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat rekrutacji
na studia

Biuro ds. Rekrutacji UW
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-620, (22) 55-24-620
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl, rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Informacje o Wydziale Prawa
i Administracji UW

Sekcja Promocji
Budynek d. Centrum Informatycznego UW, pokój 4 i 6
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-777
e-mail: promocja@wpia.uw.edu.pl