FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Na czym polegają zmiany w nowym programie studiów na kierunku prawo?

Uchwaliliśmy w 2017 roku innowacyjny program, który przygotowuje studenta nie tylko teoretycznie, ale przede wszystkim od strony praktycznej. Teraz każdy studiujący ma obowiązek zaliczyć 3 procedury (wykład w grupach 50-osobowych oraz warsztaty w grupach 15-osobowych). Na wykładzie omawiana jest teoria, a na warsztatach casusy i ćwiczymy przygotowanie pism procesowych.

Na pierwszym roku wprowadzamy nowe przedmioty: Systemy prawne i zawody prawnicze oraz Prawa człowieka i obywatela (oba przedmioty wzorowane na uczelniach anglosaskich).

W kolejnych latach proponujemy bloki specjalizacyjne (120 godz.), które pogłębiają wiedzę i umiejętności z wybranej gałęzi prawa. To 70 bloków do wyboru. Każdy student musi zaliczyć 4 bloki.

Następny krok studiowania to jedno semestralne seminarium specjalizacyjne, zakończone przygotowaniem pracy pisemnej.

Seminarium na V roku kończy się napisaniem pracy magisterskiej oraz przedmiotami, które przygotowują od egzaminów na aplikacje prawnicze.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat rekrutacji
na studia

Biuro ds. Rekrutacji UW
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-620, (22) 55-24-620
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl, rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Informacje o Wydziale Prawa
i Administracji UW

Sekcja Promocji
Budynek d. Centrum Informatycznego UW, pokój 4 i 6
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-777
e-mail: promocja@wpia.uw.edu.pl