FAQ

FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Ile trwa kształcenie w Szkołach Doktorskich?

Kształcenie w szkołach doktorskich UW trwa cztery lata. Doktoranci mają możliwość realizacji pełnej ścieżki kształcenia w języku angielskim.

Szkoły doktorskie prowadzą kształcenie jedynie w trybie stacjonarnym. Każdy doktorant otrzymuje stypendium. Po roku uczestnicy szkół doktorskich składają indywidualny plan badaczy, a po dwóch latach przechodzą ocenę śródokresową. Kształcenie doktoranta kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

W procesie kształcenia doktoranta ważną rolę pełni promotor. Powinien to być pracownik Uniwersytetu Warszawskiego: doktor habilitowany lub profesor, bądź też emerytowany profesor.

Dodatkowe informacje

Informacje na temat rekrutacji
na studia

Biuro ds. Rekrutacji UW
Pałac Kazimierzowski, pokój nr 4
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-620, (22) 55-24-620
e-mail: rekrutacja@wpia.uw.edu.pl, rekrutacja@adm.uw.edu.pl

Informacje o Wydziale Prawa
i Administracji UW

Sekcja Promocji
Budynek d. Centrum Informatycznego UW, pokój 4 i 6
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

Tel. (22) 55-24-777
e-mail: promocja@wpia.uw.edu.pl