Podyplomowe Studium

Podyplomowe Studium

Zagadnień Legislacyjnych

Informacje ogólne

Studia przeznaczone są dla osób zajmujących się opracowywaniem i opiniowaniem projektów aktów prawotwórczych, w szczególności zatrudnionych w komórkach legislacji organów państwowych i samorządu terytorialnego. Słuchaczami mogą być osoby legitymujące się dyplomem z zakresu studiów prawniczych i administracyjnych oraz innych kierunków, posiadający tytuł zawodowy magistra.

Zapraszamy na rekrutację wiosną 2021 r.

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

80

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

5 500 zł

(1) Opłata jednorazowa: 5 500 zł. Opłata w dwóch ratach: 5 800 zł

Cel studiów

Studia dla zainteresowanych tematyką legislacyjną. Kandydaci na te studia, najczęściej absolwenci studiów prawniczych, reprezentują nieomal wszystkie środowiska zawodowe związane z tworzeniem i stosowaniem prawa.

Co oferujemy

Studia obejmują łącznie 274 godziny zajęć, z czego 210 godzin przypada na wykłady, konwersatoria i ćwiczenia realizowane w semestrze I i II, a 60 godzin przeznacza się na seminaria prowadzone w II i III semestrze zajęcia odbywają sie w cyklu zjazdowym – w piątki (w godzinach 15.00-20.30) i soboty (9.00-18.00), co 2 tygodnie. Program zawiera zajęcia o charakterze teoretycznym (teoria prawa, teoria legislacji, postawy ustroju RP, system źródeł prawa) oraz praktycznym (wykłady dotyczące kultury języka polskiego, zagadnienia tworzenia prawa w świetle orzecznictwa, organizacja procesu legislacyjnego w naczelnych organach państwa).

Kadra

Wśród wykładowców są pracownicy dydaktyczni Wydziału Prawa i Administracji UW oraz wybitni praktycy reprezentujący instytucje zajmujące się tworzeniem prawa.

Przedmioty główne

Brak podziału na semestry/lata

Program studiów (240 godzin) obejmuje następujące przedmioty:

 • Wybrane zagadnienia redagowania tekstów prawnych – wykład i zajęcia praktyczne,
 • Ustawa w systemie źródeł prawa,
 • Kultura języka polskiego,
 • Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa,
 • Naczelne zasady ustrojowe konstytucji RP,
 • Ustawodawstwo w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,
 • Ustawodawstwo w świetle orzecznictwa SN,
 • Ustawodawstwo w świetle orzecznictwa NSA,
 • Wybrane zagadnienia organizacji procesu legislacyjnego w Polsce,
 • Wybrane zagadnienia organizacji procesu legislacyjnego w UE,
 • Wstęp do prawoznawstwa (dla nie-prawników), Seminarium.

Absolwent kierunku, czyli kto?

Po zaliczeniu trzech semestrów, przygotowuje się pracę dyplomową i zdaje egzamin końcowy. Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zagadnień legislacyjnych.