Podyplomowe Studium

Podyplomowe Studium

Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych

Informacje ogólne

Program studiów (180 godzin wykładów oraz 6 godzin seminarium) obejmuje następujące bloki: Problematyka ubezpieczeń gospodarczych: Ubezpieczenia na życie, Ubezpieczenia majątkowe, Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczenia OC, Umowa ubezpieczenia, Zasady odpowiedzialności za szkodę, Postępowanie przed sądami, Podstawy publicznego prawa gospodarczego, Międzynarodowa koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego, Problematyka ubezpieczeń społecznych: Emerytury: repartycyjne, kapitałowe, niższym wieku, pomostowe, rolnicze, uzupełniające emerytury „unijne”, Renty inwalidzkie i rodzinne, Zasiłki chorobowe, Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy, Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Obowiązek ubezpieczenia społecznego (ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne, zbieg tytułów do ubezpieczenia), Ubezpieczenia zdrowotne.

Studia przeznaczone są dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych.
Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

60

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

4 800 zł

(1) 4 800 zł (opłata jednorazowa); 5 000 zł (opłata w 3 ratach);

Cel studiów

Słuchaczami Studium mogą być absolwenci wszystkich kierunków studiów wyższych uczelni zajmujący się w pracy zawodowej problematyką ubezpieczeń od strony prawnej, ekonomicznej (kalkulacji składek) lub technicznej (programy komputerowe). Otrzymany zasób wiedzy prawniczej niewątpliwie ułatwi rozumienie i stosowanie prawa regulującego oba rodzaje ubezpieczeń.

Co oferujemy

Program obejmuje łącznie 180 godzin zajęć prowadzonych w formie wykładów odbywających się w soboty.

Kadra

Wykłady prowadzą pracownicy Wydziału Prawa i Administracji UW oraz profesorowie SGH i innych uczelni, a także sędziowie Sądu Najwyższego i specjaliści z ZUS oraz towarzystw ubezpieczeniowych, a także specjaliści z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Ubezpieczonych.

Przedmioty główne

I. Semestr zimowy:

 • Ogólna charakterystyka systemów ubezpieczeń i pojęć ubezpieczeniowych
 • Umowa ubezpieczenia (zagadnienia prawne)
 • Działalność ubezpieczeniowa
 • Ekonomiczne podstawy ubezpieczeń
 • Matematyczne podstawy ubezpieczeń
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Odpowiedzialność cywilna i jej ubezpieczenie

II. Semestr letni

 • Ubezpieczenia obowiązkowe, w szczególności ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Kreowanie i zarządzanie produktem
 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenia majątkowe
 • Bancassurance
 • Pośrednictwo ubezpieczeniowe
 • Postępowania w sprawach ubezpieczeniowych
 • Międzynarodowe aspekty umowy ubezpieczenia
 • Underwriting i ocena ryzyka
 • Podatkowe aspekty ubezpieczeń
 • Karne aspekty ubezpieczeń
 • Seminarium dyplomowe

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych – specjalista z zakresu prawa ubezpieczeniowego.