Podyplomowe Studium

Podyplomowe Studium

Podatków i Prawa Podatkowego

Informacje ogólne

Studium prowadzone jest przez Wydział Prawa i Administracji UW we współpracy z Ministerstwem Finansów, Krajową Izbą Doradców Podatkowych, Krajową Radą Radców Prawnych, Naczelną Radą Adwokacką oraz Krajową Izbą Biegłych Rewidentów.

Kierunek ten jest przeznaczony dla wszystkich osób pragnących pogłębić i rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu podatków i prawa podatkowego, uzyskując najwyższy stopień wykształcenia akademickiego w tej specjalności. Poruszane zagadnienia będą przydatne w szczególności dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim: dla doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich).

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

150

Czas trwania
Czas trwania

3 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

7 750 zł

(1) Opłata jednorazowa za całość studiów – 7750 zł płatna do dnia 15. lutego. Istnieje możliwość płatności ratalnej 8250 zł: trzy raty po 2750 zł: I rata płatna do dnia 15. lutego, II rata płatna do dnia 15.października, III rata płatna do dnia 15. stycznia.

Cel studiów

Studia są przeznaczone dla osób zajmujących się zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim: dla doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, pracowników organów skarbowych i podatkowych (urzędów i izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, samorządowych organów podatkowych), pracowników działów księgowych, finansowych i podatkowych podmiotów gospodarczych, prawników, ekonomistów, finansistów, a także innych wolnych zawodów (biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, notariuszy) oraz aplikantów (radcowskich, notarialnych, adwokackich, rewidenckich.

Co oferujemy

Czas trwania studiów obejmuje 3 semestry, na które składa się 448 godzin zajęć dydaktycznych, odbywających się w weekendy w trybie zjazdowym. Najczęściej mają one miejsce co dwa tygodnie: w soboty w godzinach 9.40 – 17.00, zaś w niedziele w godzinach 8.00 – 15.00. Po każdym z semestrów oprócz zaliczenia wszystkich kierunkowych przedmiotów przewidziana jest sesja również egzaminacyjna. Zajęcia prowadzone są przez wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki prawa, wśród których znajdują się pracownicy dydaktyczni WPiA UW, sędziowie Sądu Najwyższego i NSA, a także inni wybitni praktycy.

Kadra

Wśród wykładowców są:

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Wiesław Czyżowicz

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Hanna Litwińczuk

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Witold Modzelewski

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Irena Olchowicz

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Gertruda Uścińska

dr

dr

Karolina Tetłak

dr hab.

dr hab.

Marek Szubiakowski

doc. dr

doc. dr

Marek Waluga

doc dr.

doc dr.

Jarosław Maćkowiak

dr hab.

dr hab.

Michał Bitner

dr

dr

Przemysław Szymczyk

mgr

mgr

Mirosław Siwiński

mgr

mgr

Jakub Chowaniec

dr hab.

dr hab.

Maciej Ślifirczyk

dr

dr

Krzysztof Radzikowski

sędzia

sędzia

Adam Bącal

sędzia

sędzia

Bogusław Dauter

mgr

mgr

Jerzy Bielawny

mgr

mgr

Dariusz Malinowski

mgr

mgr

Jacek Pyssa

Dr

Dr

Beata Rogalska

Prof. dr hab.

Prof. dr hab.

Ewa Gruza

dr hab.

dr hab.

Magdalena Błaszczyk

dr

dr

Andrzej Dmowski

Przedmioty główne

Semestr I

 • Wstęp do nauki prawa podatkowego
 • Teoria podatków
 • Finanse publiczne. System dochodów budżetowych
 • Ordynacja podatkowa–część prawnomaterialna
 • Postępowanie podatkowe
 • Ustrój organów podatkowych, skarbowych i celnych
 • Prawo dewizowe
 • Międzynarodowe prawo podatkowe
 • Ustawa o doradztwie podatkowym
 • Międzynarodowe unikanie opodatkowania

Semestr II

 • Wprowadzenie do podatków dochodowych.
 • Postępowanie egzekucyjne.
 • Podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Podstawy rachunkowości.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych.
 • Podatek dochodowy od osób prawnych – judykatura.
 • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.
 • Wprowadzenie do podatków obrotowych
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek od towarów i usług – judykatura
 • Podatek akcyzowy
 • Podatek akcyzowy – judykatura
 • Niepodatkowe należności budżetowe
 • Uchylanie i unikanie opodatkowania, patologie podatkowe

Semestr III

 • Wprowadzenie do podatków majątkowych
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych.
 • Ewidencja nieruchomości – kataster fiskalny.
 • Zasady prowadzenia ewidencji podatkowej.
 • Podatek od nieruchomości.
 • Przekształcenie, podział i łączenie podmiotów gospodarczych – skutki podatkowe.
 • Podatek rolny
 • Podatek leśny
 • Prawo celne
 • Opłata skarbowa i inne opłaty o charakterze fiskalnym
 • Prawo karne skarbowe
 • Przestępczość podatkowa
 • Podatkowe dyrektywy Unii Europejskiej
 • Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
 • Podatek od gier
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Postępowania przed sądami administracyjnymi w sprawach podatkowych

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwent uzyskuje najwyższy stopień wykształcenia akademickiego z zakresu podatków i prawa podatkowego. Wiedza ta umożliwia mu m.in. przystąpienie przed Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego do egzaminu na doradcę podatkowego.

Filmy

Podyplomowe Studium Podatków i Prawo Podatkowego