Podyplomowe Studium

Podyplomowe Studium

Administracji

Informacje ogólne

Studium przeznaczone jest dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, którzy zainteresowani są funkcjonowaniem administracji państwowej i samorządów terytorialnych.

Studia przeznaczone są do wszystkich zainteresowanych nauką o administracji i prowadzone są przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, sędziów Trybunału Konstytucyjnego i Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także przez pracowników Polskiej Akademii Nauk.

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

70

Czas trwania
Czas trwania

3 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

5 250 zł

(1) Opłata jednorazowa za całość studiów – 5 250 zł. (płatność do dnia 10. października) Istnieje możliwość płatności semestralnej: I semestr – 1 750 zł /płatność do dnia 10.października, II semestr – 1 850 zł /płatność do dnia 15. stycznia, III semestr – 1 950 zł /płatność do dnia 15. marca.

Cel studiów

Studium podzielone jest na 3 semestry obejmujące łącznie 285 godzin zajęć odbywających się podczas zjazdów weekendowych. Mają one miejsce przeciętnie raz w miesiącu przez dwa dni w godzinach 9.00-18.00. Każdy z semestrów obejmuje 4 egzaminy, zaś w semestrach II i III należy dodatkowo zaliczyć seminarium i konwersatoria.

Co oferujemy

Studium podzielone jest na 3 semestry obejmujące łącznie 285 godzin zajęć odbywających się podczas zjazdów weekendowych. Mają one miejsce przeciętnie raz w miesiącu przez dwa dni w godzinach 9.00-18.00. Każdy z semestrów obejmuje 4 egzaminy, zaś w semestrach II i III należy dodatkowo zaliczyć seminarium i konwersatoria.

Kadra

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Adam Brzozowski

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Jacek Jagielski

prof. UW dr hab.

prof. UW dr hab.

Andrzej Wach

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Andrzej Zakrzewski

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Marek Zubik

dr hab.

dr hab.

Cezary Banasiński

dr hab.

dr hab.

Paweł Wojciechowski

doc. dr

doc. dr

Marek Grzybowski

dr hab.

dr hab.

Marek Szubiakowski

dr

dr

Agnieszka Zwolińska

Przedmioty główne

Semestr I

 • Podstawowe pojęcia prawoznawstwa – 10 godz.
 • Wprowadzenie do historii administracji i prawa publicznego – 10 godz.
 • Nauka administracji i zagadnień ustroju samorządu terytorialnego – 20 godz.
 • Współczesne ustroje polityczne – 20 godz.
 • Prawo administracyjne – 20 godz.
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i handlowego – 20 godz.

Semestr II

 • Prawo administracyjne – 10 godz.
 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego i handlowego – 10 godz.
 • Prawo administracyjne-gospodarcze – 20 godz.
 • Wybrane zagadnienia prawa pracy – 15 godz.
 • Seminarium I – 15 godz.
 • Konwersatorium I – 10 godz.
 • Konwersatorium II – 10 godz.

Semestr III

 • Wybrane zagadnienia prawa rolnego – 15 godz.
 • Wybrane zagadnienia prawa finansowego – 15 godz.
 • System postępowania administracyjnego – 20 godz.
 • Wybrane zagadnienia postępowania cywilnego – 10 godz.
 • Seminarium II – 15 godz.
 • Konwersatorium III – 10 godz.
 • Konwersatorium IV – 10 godz

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie administracji i posiada stosowne umiejętności i wiedzę.