Podyplomowe Studia

Podyplomowe Studia

Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej

Informacje ogólne

W ostatnich latach nastąpił gwałtowny rozwój prawa międzynarodowego. Zachodzą liczne przemiany w stosunkach międzynarodowych. Zwiększa się rola organizacji międzynarodowych i umacnia pozycja jednostek. Widoczna jest zmiana podejścia do obowiązywania i stosowania prawa międzynarodowego w wewnętrznym porządku prawnym wielu państw. Jednocześnie rośnie znaczenie orzecznictwa sądów międzynarodowych.

Bezprecedensowa dynamika zmian powoduje, iż do zrozumienia procesów kształtujących obecnie prawo międzynarodowe potrzebna jest nie tylko bardzo szeroka wiedza, ale również umiejętność analizy tendencji i przemian mających miejsce w czasach współczesnych.

Podstawową grupę, do której skierowana jest oferta studiów, stanowią osoby zajmujące się zagadnieniami z zakresu prawa międzynarodowego w swojej pracy zawodowej, a także osoby z innych względów zainteresowane prawem międzynarodowym. Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem (posiadających dyplom licencjata lub magistra), bez znaczenia jest natomiast kierunek wykształcenia.

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

50

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

4 800 zł

(1) Opłata jednorazowa za całość studiów – 4800 zł (do 30 września). Istnieje możliwość płatności ratalnej w 2 ratach: 2600 zł do 30 września i 2600 zł do 1 lutego.

Cel studiów

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy nie tylko z teorią, funkcjonowaniem i egzekwowaniem prawa międzynarodowego, ale także kwestiami kontrowersyjnymi i mającymi znaczenie praktyczne w tym względzie.

Co oferujemy

Studium obejmuje dwa semestry, na które składa się łącznie 170 godzin zajęć. Odbywają się one w ramach dwudniowych zjazdów słuchaczy, organizowanych średnio dwa razy w miesiącu (sobota-niedziela). Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i konwersatoriów przez profesorów oraz adiunktów Instytutu Prawa Międzynarodowego WPiA UW. Odpowiedni dobór wykładowców oraz efektywne techniki nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny zajęć.

Wykładowcy

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów i konwersatoriów, przez profesorów oraz adiunktów Instytutu Prawa Międzynarodowego WPiA. Dobór wykładowców oraz techniki nauczania gwarantują wysoki poziom merytoryczny zajęć.

prof. UW dr hab.

prof. UW dr hab.

Katarzyna Myszona—Kostrzewa

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Maria Kenig—Witkowska

prof. UW dr. hab.

prof. UW dr. hab.

Stefan Sawicki

dr hab.

dr hab.

Aleksander Gubrynowicz

dr hab

dr hab

Karol Karski

dr hab.

dr hab.

Mateusz Pilich

dr hab.

dr hab.

Tomasz Aleksandrowicz

doc. dr

doc. dr

Rudolf Ostrihansky

dr

dr

Elżbieta Mikos—Skuza

dr

dr

Tomasz Kamiński

dr

dr

Zuzanna Kulińska—Kępa

Przedmioty główne

 • Międzynarodowa ochrona praw człowieka
 • Międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych
 • Międzynarodowe prawo ochrony środowiska
 • Prawo prywatne międzynarodowe
 • Międzynarodowy arbitraż handlowy
 • Odpowiedzialność międzynarodowa jednostek
 • Odpowiedzialność międzynarodowa państw
 • Organizacje międzynarodowe o charakterze polityczno-wojskowym
 • Międzynarodowe prawo lotnicze i kosmiczne
 • Prawo dyplomatyczne
 • Prawo konsularne
 • Prawo międzynarodowe w orzecznictwie sądów krajowych
 • System strasburski ochrony praw człowieka
 • Sztuka negocjacji i zawieranie umów międzynarodowych
 • Terroryzm międzynarodowy
 • Uprawnienia jednostek w oparciu o prawo międzynarodowe
 • Warunki dopuszczalności skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
 • Zakaz użycia siły w prawie międzynarodowym
 • Źródła prawa międzynarodowego publicznego

Warunki ukończenia

Ukończenie studiów w Podyplomowym Studium Prawa Międzynarodowego i Służby Zagranicznej uwarunkowane jest złożeniem pięciu egzaminów z wybranych przedmiotów prowadzonych w formie wykładów obejmujących co najmniej 10 godzin akademickich. Pozostałe wykłady i konwersatoria zaliczane są na podstawie obecności.

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwenci (np. urzędnicy, wojskowi, dziennikarze zajmujący się stosunkami międzynarodowymi) będą mogli swobodnie poruszać się po tematyce prawa międzynarodowego publicznego oraz korzystać ze źródeł..