Podyplomowe Studium

Podyplomowe Studium

Rzeczoznawstwa Majątkowego Pośrednictwa Obrotu
i Zarządzania Nieruchomościami

Informacje ogólne

Na kierunek rzeczoznawstwo majątkowe (wycena nieruchomości), zarządzanie nieruchomościami i pośrednictwo obrotu nieruchomościami są przyjmowani absolwenci wszystkich kierunków studiów.

Orientacyjna liczba miejsc(1)
Orientacyjna liczba miejsc(1)

150

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (2)
Koszt studiów (2)

3 800 zł

(1) kierunek rzeczoznawstwo majątkowe – 50 osób ; kierunek zarządzanie nieruchomościami – 50 osób; pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 50 osób
(2) Zarządzanie nieruchomościami – 3 800 zł (opłata jednorazowa); 4 000 zł (opłata w 2 ratach); Rzeczoznawstwo majątkowe – 4 300 zł (opłata jednorazowa); 4 600 zł (opłata w 3 ratach); Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – 3 800 zł

Cel studiów

To studia dla absolwentów wszystkich kierunków studiów wyższych, pragnących poszerzyć wiedzę z zakresu rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa obrotu nieruchomościami i zarządzania nieruchomościami.

Co oferujemy

Program obejmuje 216 lub 288 godzin w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Program Studiów jest zgodny z minimalnymi wymogami programowymi określonymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w rozporządzeniu z dnia 12 czerwca 2014 r. w zakresie wyceny nieruchomości.

Kadra

Wśród wykładowców są: pracownicy Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Gdańskiego i innych uczelni oraz wielu wybitnych specjalistów i praktyków.

Przedmioty główne

Program studiów realizuje minimalne wymagania programowe ustalone przez Ministra Infrastruktury w rozporządzeniu z dnia 7 czerwca 2010:

Minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie wyceny nieruchomości:

 • Podstawy wiedzy z zakresu prawa – 84
 • Podstawy wiedzy ekonomicznej – 44
 • Podstawy wiedzy technicznej – 30
 • Rzeczoznawca majątkowy – 8
 • Wycena nieruchomości – 96
 • Umiejętności interdyscyplinarne – 16
 • Seminarium dyplomowe i egzamin – 10

Razem – 288

Minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami:

 • Podstawy wiedzy z zakresu prawa – 84
 • podstawy wiedzy ekonomicznej – 24
 • podstawy wiedzy technicznej – 26
 • pośrednik w obrocie nieruchomościami – 8
 • obrót nieruchomościami – 48
 • umiejętności interdyscyplinarne – 16
 • seminarium dyplomowe i egzamin – 10

Razem – 216

Minimalne wymogi programowe dla studiów podyplomowych w zakresie zarządzania nieruchomościami:

 • Podstawy wiedzy z zakresu prawa – 84
 • Podstawy wiedzy ekonomicznej – 44
 • Podstawy wiedzy technicznej – 42
 • Zarządca nieruchomości – 8
 • Zarządzanie nieruchomościami – 84
 • Umiejętności interdyscyplinarne – 16
 • Seminarium dyplomowe i egzamin – 10

Razem – 288

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwenci legitymują się świadectwem ukończenia studiów podyplomowych i uzyskaniem specjalizacji w zakresie rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa obrotu nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami.