Podyplomowe Studium

Podyplomowe Studium

Prawa Własności Intelektualnej

Informacje ogólne

Studium przeznaczone jest przede wszystkim dla prawników. Mogą w nim jednak uczestniczyć także przedstawiciele innych zawodów legitymujący się dyplomem ukończenia studiów magisterskich – zwłaszcza ci, którzy w swej pracy zawodowej mają styczność z zagadnieniami własności intelektualnej (np. pracownicy producenckich firm fonograficznych lub audiowizualnych, mediów, agencji reklamowych, firm farmaceutycznych itp.) Przyjęcie słuchacza nieposiadającego wykształcenia prawniczego wymaga uzgodnienia z kierownikiem Studium.

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

80

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

5 300 zł

(1) Opłata jednorazowa za całe studia w wysokości 5.300 zł płatna do 31 października 2019.
Opłata w trzech ratach 5700 zł. I rata (1900,00 zł) płatna do dnia 31 października 2019; II rata (1900,00 zł) płatna do dnia 15 stycznia 2020; III rata (1900,00 zł) płatna do dnia 15 marca 2020.
Rekrutacja - I tura 06.05.2019-15.09.2019

Cel studiów

Celem PSPWI jest zapoznanie słuchaczy z kompleksowo ujętą tematyką własności intelektualnej, czyli prawa autorskiego wraz z prawami pokrewnymi, prawa patentowego, znaków towarowych, skomercjalizowanych dóbr osobistych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Obok zasadniczych, cywilnoprawnych podstaw ochrony dóbr niematerialnych w programie Studium uwzględnione zostały także prawnokarne i podatkowe aspekty własności intelektualnej.

Co oferujemy

Program obejmuje obejmuje 171 godzin, z możliwością powiększenia ich liczby do 183 godzin w razie uczestnictwa w dodatkowym (trzecim) seminarium. Zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych. Kilkanaście godzin wykładów poświęcono postępowaniom związanym z powstawaniem i ochroną praw poszczególnych praw na dobrach niematerialnych, a także rozgraniczeniu postępowania przed sądami cywilnymi i postępowania administracyjnego w tej dziedzinie. Seminaria służą prezentacji problemów, szczególnie aktualnych, wynikających z ekspansji nowych technologii lub wykazujących istotne znaczenie dla praktyki sądowej.

Kadra

 • sędzia Sądu Okręgowego
 • dyrektor Departamentu Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP.

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Monika Dąbrowska

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Małgorzata Król–Bogomilska

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Urszula Promińska

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Krystyna Szczepanowska–Kozłowska

dr hab.

dr hab.

Wojciech Machała

doc. dr

doc. dr

Teresa Grzeszak

dr

dr

Krzysztof Wojciechowski

dr

dr

Łukasz Żelechowski

Przedmioty główne

 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
 • Prawo patentowe
 • Prawo znaków towarowych
 • Komercjalizacja dóbr osobistych na tle prawnoporównawczym
 • Zwalczanie nieuczciwej konkurencji jako forma ochrony dóbr niematerialnych
 • Międzynarodowe i europejskie prawo autorskie
 • Europejskie i międzynarodowe prawo patentowe
 • Postępowanie administracyjne oraz procedury graniczne w sprawach z zakresu własności intelektualne
 • Postępowanie cywilne w sprawach z zakresu własności intelektualnej- odrębności, rozgraniczenie z postępowaniem administracyjnym

 • Prawnokarna problematyka własności intelektualnej
 • Prawa wyłączne do nowych odmian roślin
 • Własność intelektualna a podatki
 • Seminaria – dwa spośród trzech, do wyboru:
 • Prawo autorskie wobec nowych technologii
 • Komercjalizacja dóbr osobistych w orzecznictwie sądów polskich
 • Prawo własności przemysłowej

Absolwent kierunku, czyli kto?

Absolwent pozna kompleksowo tematykę własności intelektualnej –prawo autorskie wraz z prawami pokrewnymi, prawa z zakresu własności przemysłowej, skomercjalizowanych dóbr osobistych oraz ochrony przed nieuczciwą konkurencją.