Podyplomowe Studia

Podyplomowe Studia

Prawa Unii Europejskiej

Informacje ogólne

Studia prowadzone przez Katedrę Prawa Europejskiego są skierowane przede wszystkim do osób zainteresowanych zagadnieniami prawa europejskiego oraz wszystkich tych, dla których wiedza z tego zakresu będzie użyteczna w praktyce zawodowej. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej jest bez wątpienia wielkim wyzwaniem dla praktyki obrotu prawnego, wymaga tym samym prowadzenia intensywnych działań edukacyjnych.

Orientacyjna liczba miejsc
Orientacyjna liczba miejsc

50

Czas trwania
Czas trwania

2 semestry

Język wykładowy
Język wykładowy

polski

Poziom kształcenia
Poziom kształcenia

studia podyplomowe

Koszt studiów (1)
Koszt studiów (1)

4 800 zł

(1) opłata jednorazowa za całość studiów (do 30 września)

Cel studiów

Celem Podyplomowych Studiów Prawa Unii Europejskiej jest przygotowanie przedstawicieli różnych zawodów prawniczych oraz urzędników państwowych i samorządowych do stosowania prawa Unii Europejskiej oraz udzielania skutecznej pomocy prawnej przy dochodzeniu roszczeń wynikających z tego prawa.

Co oferujemy

Program studiów obejmuje łącznie 154 godziny zajęć prowadzonych w formie wykładów odbywających się w soboty i niedzielę. Wysoki poziom merytoryczny zajęć zapewnia świetnie przygotowana kadra naukowa, na którą składają się najlepsi specjaliści z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz przedstawiciele praktyki prawniczej. Wysoki poziom gwarantowany jest także przez nowoczesne techniki nauczania, zapewniające odpowiedni dobór tematu zajęć przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy słuchacza.

Kadra

Nasz wydział to zespół ponad dwustu pracowników naukowych, działających w ramach sześciu osobnych instytutów. Kadra naukowa na najwyższym poziomie gwarantuje wszechstronne spojrzenie na każdą dziedzinę prawa – zarówno ze strony teoretycznej, jak i praktycznej.

dr hab

dr hab

Anna Zawidzka—Łojek

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Witold Modzelewski

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Maria Kenig—Witkowska

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Monika Dąbrowska

prof. dr hab.

prof. dr hab.

Adam Opalski

prof. UW dr hab.

prof. UW dr hab.

Robert Grzeszczak

dr hab.

dr hab.

Paweł Wojciechowski

dr hab.

dr hab.

Dorota Dzienisiuk

dr hab.

dr hab.

Przemysław Polański

dr hab.

dr hab.

Dobrochna Bach—Golecka

doc. dr

doc. dr

Rudolf Ostrihansky

dr

dr

Maciej Taborowski

dr

dr

Łukasz Żelechowski

dr

dr

Piotr Bogdanowicz

dr

dr

Paweł Marcisz

dr

dr

Marta Sendrowicz

dr

dr

Marta Michałek—Gervais

dr

dr

Magdalena Słok—Wódkowska

Przedmioty główne

 • Europejskie prawo autorskie
 • Europejskie prawo podatkowe
 • Europejskie prawo spółek
 • Europejskie prawo własności przemysłowej
 • Europejskie prawo żywnościowe
 • Jurysdykcja sądów cywilnych oraz wzajemne uznawanie orzeczeń
 • Ochrona konkurencji w Unii Europejskiej
 • Ochrona konsumenta w UE
 • Polityka UE w dziedzinie środowiska i ochrony klimatu
 • Polska polityka integracyjna
 • Pomoc publiczna w Unii Europejskiej
 • Prawo medyczne UE
 • Stosowanie prawa Unii Europejskiej w praktyce sądów krajowych i krajowych organów administracji
 • Stosunki zewnętrzne i polityka handlowa UE
 • Swobody rynku wewnętrznego Unii Europejskiej
 • System ochrony prawnej w Unii Europejskiej
 • Usługi społeczeństwa informacyjnego w Unii Europejskiej
 • Zamówienia publiczne w Unii Europejskiej
 • Źródła prawa Unii Europejskiej

Absolwent kierunku, czyli kto?

Osoba o gruntownej wiedzy z prawa Unii Europejskiej w wymiarze praktyki obrotu prawnego.